Најава во системот на Е-услуги
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи
Генерал Михајло Апостолски 37 - Штип
МБ - 5151929
ДБ - 4029997112434
e-mail: jpisar@t.mk
тел. за техничка поддршка: 078/473-100


Упатство за справување со проблеми.


                               
Корисничко име
  
Лозинка